Frister

MVA:

  • 10.02
  • 10.04
  • 10.06
  • 31.08
  • 10.10
  • 10.12


Ligningspapirer:

  • 30.04 for lønnsmottakere og pensjonister
  • 31.05 for næringsdrivende


Skatt:

Forhåndsskatt:

15.03
(EPF/ANS/DA):
15.05


15.09


15.11


Etterskuddspliktige:

(AS)

15.02. Forhåndsskatt

15.04 Forhåndsskatt

05.11. Restskatt termin 1

10.12. Restskatt termin 2


Arbeidgiveravgift/forskuddstrekk:

15.01 15.09
15.03 15.07
15.05 15.11